Samoobslužná farmářská prodejna: z pole rovnou do kuchyně

Třetí ročník Challenge Lab je za námi. Tentokrát se zaměřil na oblast mimo hlavní město, a na Tišnov a Podbrněnsko, kde si dal za úkol zkrátit dodavatelské řetězce, a dostat tak lokální potraviny od producentů ke spotřebitelům, ať už do domácností, škol, nebo restaurací co nejrychlejší a nejefektivnější cestou.

CO JE CHALLENGE LAB

Letošní ročník Challenge Labu si dal za úkol dát dohromady odborníky, nadšence i laickou veřejnost a nabídnout jim zapojit se do řešení lokálního problému v potravinářském průmyslu. Výzva roku 2023, která vycházela z programu Živý region, byla pod heslem „Od vidlí po vidličku“ a snažila se najít způsob, jak dostat produkty od místních farmářů a producentů na talíř místních obyvatel. Tento ročník byl již třetí, který jsme za Impact Hub ČR pod záštitou EIT Food a dalších partnerů organizovali. V minulosti jsme pomohli například společnosti UGO najít způsob, jak zužitkovat bioodpad nebo společnosti Nestlé vytvořit uhlíkově neutrální potravinu.

MĚSÍC UTEKL JAKO VODA

Přihlášené projekty na problematiku zkracování dodavatelských řetězců nahlíželi z nespočtu úhlů. Po celou dobu měsíční výzvy měli k dispozici odborné mentory a experty, kteří jim s rozvojem a vylaďováním nápadu do finální podoby pomáhali. Absolvovali například setkání s nizozemskou organizací Local2Local, od kterého se dozvěděli, jak v praxi fungují různé přístupy spolupráce mezi farmáři a prodejci, které v Nizozemsku již roky implementují. Logistiku pak mohli probrat s expertem z firmy Bramar a v rámci lepšího pochopení regionu Tišnovsko a Podbrněnsko se účastníci vydali i na exkurzi do sadů ve Starém Lískovci v Brně, aby nahlédli pod pokličku místní produkce ovoce a dozvěděli se z první ruky o problémech a překážkách, kterým pěstitelé dennodenně čelí. Mezi workshopy, kterými účastníci prošli, byl například i Design Thinking, který zabezpečila společnost Ernst & Young. Ten dal účastníkům dobrý základ projektového přemýšlení. Moc nás těší, že tak jak týmy s velkou vervou a odhodláním na začátku měsíce začali, tak i tak po měsíci odprezentovali své skvělé nápady. Bylo vidět, že jim budoucnost regionu není jedno a že chtějí svou troškou přispět do mlýna. 

Návštěva sadů ve Starém Lískovci

JEDNODUCHÁ IMPLEMENTACE I ŠKÁLOVATELNOST VÍTĚZÍ

Porotu nejvíce zaujal projekt týmu Fill the Form, který navrhuje zkrátit cestu od farmářů ke spotřebitelům prostřednictvím samoobslužných farmářských prodejen. Jejich řešení nabízí jednoduchou škálovatelnost; prodej může začínat prostřednictvím samoobslužného automatu. Díky tomu si lze otestovat reálnou poptávku, a případně je možné jej využít v méně frekventovaných oblastech, jako jsou vesnice nebo okraje měst. Pokud by automat poptávce nestačil, lze jej vyměnit za samoobslužnou prodejnu, která dává smysl při vyšším odbytu, například i v centru měst. 

Bylo inspirující slyšet v rámci mastermindu s nizozemskými Local2Local konkrétní způsoby, jakými může fungovat spolupráce malých farmářů s velkým městem. Oceňuji také sdílení know-how nejen z tohoto projektu, ale také poskytnutí relevantních dat a studií od Impact Hubu, které nám pomohly zasadit myšlenku do reálného prostředí, aniž bychom si museli sami dělat rozsáhlý průzkum během omezeného času,“ říká Markéta Lazarová z vítězného týmu.

O SKVĚLÉ NÁPADY NEBYLA NOUZE

Jiné řešitelské týmy navrhovaly například software, který by zprostředkoval nejlepší logistickou cestu mezi farmářem a zákazníkem ve spolupráci s již existujícími dopravci. Další z projektů se zaměřil na problematiku vinařství, který by pod názvem Živé Víno pomáhal začínajícím a malým vinařům s prodejem, propagací a logistikou. Tým s názvem Jezme lokálně a hospodárně přišel s návrhem projektu, který by naplno využil prostor Tržnice Brno, do které by dostal zemědělce k celoročnímu prodeji jejich sklizně a produktů z ní. V tržnici by zavedli gastro provoz mezi stánky, kde by se jídlo vařilo, jedlo i rozváželo. Neprodané přebytky čerstvých potravin z tržnice by se nabídly místním restauracím a jídelnám právě v okolí brněnské tržnice, které by je mohly zpracovat do svých pokrmů. Poslední ze zapojených týmů pracoval s myšlenkou, „když nemůžou lidé za farmářem, musí farmář za nimi“, na jejímž základě vymysleli pojízdné prodejny s lokálními farmářskými produkty. S těmi by vyráželi jak do velkých měst, na jejich okraje, ale i do vzdálenějších vesnic – zkrátka kamkoliv, kde by byla poptávka. 

VYVRCHOLENÍ MĚSÍČNÍ PRÁCE

Vyhlášení proběhlo u nás, v brněnském Impact Hubu a cenu předal sám statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Lukáš Dubec. I díky podpoře právě Jihomoravského kraje jsme mohli tuto krásnou výzvu spustit a věnovat se tak podpoře Tišnovska a Podbrněnska. No a díky finanční podpoře partnerů Heineken, Sonnentor a městu Tišnov si vítězný tým mohl odnést hodnotné ceny i finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Mockrát děkujeme!

CO BUDE DÁL

Projekt výherního týmu nyní neputuje do šuplíku. Ve spolupráci s Lukášem Dubcem bude hledat možnosti realizace (nejen) v Jihomoravském kraji, protože podpora místních zemědělců a producentů je víc než žádaná. Zároveň je také čeká prezentace projektu před Agrární komorou a Asociací soukromého zemědělství ČR, které by mělo proběhnout v září. Kam to tým Fill the From s projektem Samoobslužných prodejen dotáhne, je už jen v jejich rukou.

Zpět na všechny příběhy