Přejmenujte veganské na rostlinné a uplatňujte holistický přístup i human centred design, zaznívala doporučení pro Nestlé


Impact Hub se pustil do bezprecedentního formátu akce. Po týmech složených z těch, kteří se často vůbec neznali, chtěl, aby pomohli Nestlé vyvinout inovace směřující k jedné z prvních uhlíkově neutrálních potravin v ČR. Účastníci dostali k dispozici tři týdny a online konzultace se zástupci výroby a produkce Garden Gourmet. Náročné zadání vyžadovalo extrémní nasazení stran organizace, zapojení a odhodlání všech zúčastněných, ale povedlo se. Čtyři řešitelské týmy představily porotě ve finále Challenge Labu zcela relevantní návrhy.
 

Tzv. Tým spotřebitele se zabýval především tím, jak motivovat zákazníka k udržitelnému nákupnímu chování a výběru rostlinných produktů. Pracoval z časových důvodů jen s jednou základní personou, Ester, která nakupuje stejně jako 6 milionů Čechů v supermarketu a nakupuje rychle. Ester nevnímá jídlo jako prioritu, při nakupování je spíše roztěkaná a dbá na poměr cena/výkon. 

Persony si sestavil také tým Flex It. Vycházel z akademických výzkumů: 84 % lidí má ponětí o uhlíkové stopě, nicméně jen 11 % lidí je environmentálně zapálených. Flex It pracoval především s čím dál početnější skupinou flexitariánů, tedy lidí, kteří vědomě zvyšují podíl bezmasé stravy ve svém jídelníčku. Tým analyzoval bariéry, které mohou bránit flexitariánům v nákupu veggie výrobků, jednorázově nebo opakovaně. Pracovní premisa poukazovala na fakt, že pro skupinu mladších obyvatel, které motivuje k veganské stravě především klimatická situace, je překážkou vysoká cena a chuť některých veggie potravin. Osoby nad 50 let, které už spíše myslí na své zdraví, svazují vedle požadavků na chuť hlavně sociální normy. 

Jaká se nabízí zlepšení a východiska?

Tým spotřebitele navrhoval jako řešení výraznější práci se spotřebitelem přímo v momentě nákupu. QR kódy na obale mohou vést na webovky, které řeknou mnohem více než omezená plocha balení, rozšířená realita může podle nich v budoucnu doprovázet kupujícího a objasnit všechny výhody a pozitivní dopad řady Garmet Gourmet. Pozitivní vliv na rozhodování spotřebitele může mít také představení lokálních výrobců, příběhy zemědělců a emotivnější zobrazení přínosu veggie stravy.

Tým Flex It by rád viděl důslednější práci s komunitou, např. prostřednictvím Instagramu, který se jeví jako velmi trendy a levný nástroj pro osvětu. K diskuzi nabídl také obnovu české tradice bezmasých pátků. Kdyby se přidalo dostatečné množství gastro podniků, mohlo by to mít klíčový vliv na přemýšlení o veggie stravě na lidi z různých sociálních bublin. Jednotlivé podniky by tak navíc mohly získat na svou stranu novou skupinu zákazníků. 

Jednoznačně nejpřekvapivější byla v rámci prezentace Flex It týmu data z amerického národního průzkumu společnosti Mattson*. Zabýval se rozdílem ve vnímání pojmenování produktu. Z něj jednoznačně vyplývá, že spotřebitel preferuje výraz “rostlinný” před “veganským”. Zdroj.


Vítězným týmem se stala skupina environmentálních expertek ve složení Anna Hubatová Vacková, Aurore Guillaume a Irena Knetlová.
Pracovaly s metodou LCA, což je holistická metodika hodnocení životního cyklu výrobků. Vypracovaly case study pro Sensational burger, rostlinný burger pro flexitariány. Definovaly si zásadní otázku: které složky produktu mají největší environmentální dopad, bereme-li v potaz přepočet z nutričních hodnot a složení? 


Tým environmentálních expertek zdůraznil, že podle nich nelze sledovat pouze uhlíkovou stopu, ale všechny aspekty vlivu na životní prostředí. Metodu LCA vnímají jako nejlepší pro identifikaci problémových faktorů. Srovnání jednotlivých surovin jasně prokázalo zásadní rozdíl v dopadech místních a dovážených surovin. Vedle sóji má nejvyšší dopad ze složek řepkový olej. Expertky také potvrdily, na čem už Nestlé začalo pracovat: je potřeba zapojit zemědělce fungující v regenerativním zemědělství a doplnit zatím nedostatečná data pro srovnávání výsledků regenerativního zemědělství s tím konvenčním. 

Přítomní zástupci z Nestlé odcházeli se zajímavými podněty a ostatní s novými kontakty, se kterými chtějí dle svých slov zůstat ve spojení. Vítězný tým si rozdělí 2000 eur a produktové balíčky. “Před všemi účastníky smekám. Měli málo vstupních dat, podkladů i času, přesto jsou jejich výstupy věcné, trefné a nápadité. Z každého projektu bychom si dokázali něco vzít a jen velmi těžko se nám určoval vítěz večera,” uvedla během závěrečného shrnutí Martina Šilhánová, Sustainability Lead CZ&SK z Nestlé.  “O vítězství Environmentálních expertek rozhodla jejich znalost a práce s detailem. Odhadly naše bolavá místa a já se moc těším, až je s dalšími kolegy přivítáme u nás, na Dni s Nestlé,” dodala Šilhánová. 

Akce se konala za přispění a pod patronátem EIT Food. Více o platformě a roli Impact Hubu na stránkách.

Zpět na všechny příběhy