Jak jsme pomohli hledat nové startupy ČSOB

Impact Hub má za sebou za 13 let svého působení na českém trhu celou řadu vlastních akceleračních programů, do kterých si projekty úspěšně scoutoval sám. V roce 2019 nám poprvé přišla poptávka na externí scouting do akceleračního programu Start it pod taktovkou ČSOB. Start it podporuje inovativní podnikatele a pomáhá jim rozjet byznys, marketingovou strategii, vychytat slabá místa a najít první klienty či případné investory.

EXTERNÍ SCOUTING

Termín scouting se využívá pro průzkum určité oblasti za účelem shromažďování informací nebo posouzení potenciálu a lze do něj také zahrnout doručení ověřených kontaktů. Pokud máme scouting pro program na starost my, zprostředkováváme research, oslovování v několika vlnách a navolávání vhodných projektů v předem stanoveném rozsahu (50-100 hodin).

START IT

Náš společný cíl byl získat do akceleračního programu 20 startupů, které musí splňovat předem stanovená a odsouhlasená kritéria. Mezi nimi bylo například to, že se musí jednat o inovativní, technologické B2B startupy, působící na českém trhu. Jejich produkt na trhu by měl být již uveden nebo by se tak mělo stát nejpozději do 6 měsíců od začátku programu. 

Ve spolupráci s ČSOB jsme si stanovili “red flags” nebo-li charakteristiky, které projekt v akceleraci mít nesmí. Mezi ně patřila například potřeba investora nebo naopak pouhý zájem o získání zakázky od ČSOB bez potřeby samotné akcelerace.

PRŮBĚH SCOUTINGU

Fáze 1.

Na začátku jsme se věnovali cca měsíc průzkumu trhu, během kterého jsme oslovovali startupy a projekty v několika vlnách, konzultovali přihlášky a telefonicky obvolávali možné zájemce. Také jsme v tomto období organizovali Start It Den otevřených dveří, kde se oslovené startupy mohly ptát na jakékoliv otázky organizačního týmu z ČSOB. Během setkání jsme projektům představili program akcelerátoru, ptali se na jejich potřeby, očekávání a ujišťovali se, že jsme na stejné vlně. V této fázi jsme byli také v blízkém kontaktu s organizačním týmem Start Itu, abychom si potvrdili, že jde scouting tím správným směrem. 

Fáze 2.

Druhá fáze začala ve chvíli, kdy jsme měli nascoutované a přihlášené projekty. Věnovali jsme se kontrole stanovených kritérií, tedy tomu, zda přihlášené projekty splňují všechny podmínky účasti. A to jak pro náš přehled, tak našeho klienta.

Fáze 3.

V poslední fázi scoutingu jsme vybrané projekty scanovali nebo tzv. ověřovali. Scaning obsahuje kontrolu údajů v Obchodním rejstříku. Ta zahrnuje, kdy byla firma založena, kdo jsou její investoři a u jakých projektů figuruje CEO firmy, tedy samotný zakladatel. Jak pro Start it, tak pro Impact Hub je velmi důležité, aby v programu byli lidé, kteří na svých projektech pracují s nadšením a zápalem. Dále jsme si stanovili, že nechceme podporovat projekt, jehož zakladatelé jsou zadlužení nebo v likvidaci, proto i tohle byla informace, kterou jsme ke každému projektu dohledávali. Zároveň jsme v této etapě mapovali konkurenci. Start it je zaměřený výlučně na unikátní projekty s inovativním řešením a proto jsme potřebovali vyloučit ty, které mají  podobnosti v jiných již fungujících službách či produktech.

PÁR ČÍSEL NA ZÁVĚR

V posledním běhu (2023), jsme oslovili celkem 240 projektů e-mailem a 40 telefonicky. Celkem se do programu přihlásilo 85 startupů, skrz všechny kanály Impact Hubu (sociální sítě, odkaz náš web, navolání a e-mail) se pak přihlásilo 22 z nich, což znamenalo 110 % naplnění cíle, který jsme si s ČSOB stanovili na začátku. Do semifinále, kde si projekty vybírala porota Start Itu, se z našeho scoutingu dostalo 9 projektů a do samotného programu pak pokročil 1.

Zpět na všechny příběhy