SIA: Duševní zdraví v appce, 'Tindr' pro mámy a další

Co vás zajímá? Děti a školství, dospělí a jejich problémy, životní prostředí, inkluze… ? Najděte své téma v seznamu finalistů a zjistěte, jaký nový prospěšný projekt se ve vámi zvolené oblasti rodí. Vybrali jsme 10 inovativních řešení, které chceme v rámci Social Impact Award intenzivně akcelerovat. Proč? Aby mohli co nejrychleji a nejefektivněji podpořit pozitivní společenskou změnu, která se týká vás i vašich bližních. 

Almie – proti sociální izolaci rodičů
Rodič nemusí prožívat první měsíce po porodu jen radost a zadostiučinění. Tíživá situace vznikne snadno: náhlým omezením sociálních možností, ztrátou přátel, pandemickou situací, fyzickým či psychickým stavem rodiče… Almie uvádí, že podle studií je na výchovu a kvalitní péči o jedno dítě potřeba 2,5 člověka, kde je vzít? Záplaty v podobě Facebookových skupin plnohodnotně neřeší tolik potřebnou interakci. Almie chce proto propojit nejen rodiče s rodiči pomocí aplikace. Ta bude ukazovat dětská hřiště, kavárny s herničkami, rodinné kluby apod., zároveň poskytne kontakty 1:1 v žádané lokalitě. Přihlásili byste se? 

Animi – problém s emocemi
Slyšeli jste o alexitymii? Může se týkat údajně až desetiny populace, moc se o ní ale nemluví. Jedná se o stálý povahový rys charakterizovaný neschopností popsat svůj psychický stav. Autor aplikace s ní má osobní zkušenost a podařilo se mu výrazně zlepšit své emoční uvědomění díky několikaleté práci, především díky introspekci, meditaci a autoterapii. Ti, kteří tento jev vyřešený nemají, projevují emoce skrze orgánové popisy, jednoduše řečeno, emoce se projevují zdravotními komplikacemi. V první vlně se podpora alexitymických lidí zaměří na ty, kteří už o své alexitymii ví, později chce iniciátor aplikace také šiřit osvětu a maximalizovat šanci na určení jejího výskytu. 

Beggis – Sdílená móda pro děti
Rodiče mají spoustu lepších věci na práci, než shánění nových body a tepláků pro své ratolesti. A díky Beggis budou moci konečně zapomenout na obrážení sestřenic, sekáčů a onlinových bazarů. Beggis vytvoří komplexní službu, která vždy, když bude potřeba, odveze oblečení, které je už dítěti malé, a přiveze oblečení, které dítěti bude sedět. Win win jako dělané. Rodiče mohou nabídnout své zboží k odkupu a zároveň ví, komu se ozvat, když potřebují komplet novou výbavu každých pár týdnů růstu. Nadto Beggies podpoří cirkulární ekonomiku a eliminuje vyhazování oblečení. Začínají v Praze

Comenio – integrace ukrajinských žáků do českého školství
Comenio je webová aplikace, která má za cíl zlepšit dynamiku výuky a bořit komunikační ostýchavost u vzdělávaných dětí. Pomůže překonávat bariéry díky jednoduchým funkcím, které dokáží přeložit zprávu od žáka učiteli a naopak. Učitel díky aplikaci zví, jak na tom ukrajinský žák je a může mu posílat kvízové otázky, které se také automaticky přeloží. Žák naopak může předat informaci, že nestihá látku, doptat se na správné řešení úlohy apod. Už to funguje

Kindr – tindr pro mámy
Myslíte si, že máma s dítětem v náručí nemůže trpět pocitem osamělosti? Vlivem sociální situace jich podobné pocity mívá podle zakladatelky Kindru až 80 %. Mobilní aplikace Kindr propojjí mámy podle věku dítěte a jejich lokality a zájmů a protnutím toho nejlepšího z diskuzních fór, Facebooku a jiných platforem nabídne moderní a zároveň bezpečné prostředí pro vzájemnou podporu. Potenciálně tak lze pomoci se všemi obtížemi mateřství až 640 000 matek v ČR a dalším stovkám tisíců v regionu střední Evropy. To je hodně. 

Material Source
Zakladatelka projektu, designérka, se často dostává do míst, kde vidí hromady nevyužitého, ale stále použitelného materiálu. A tak chce vytvořit banku, která by účinně propojovala firmy vlastnící domnělý odpad a koncové odběratele tohoto materiálu . “Ale vždyť takové platformy už existují,” říkate si? Máte pravdu, ale např. dobře známý Cyrkl pracuje s velkoobjemovými dodávkami a velkými zákazníky, tady by mělo jít o předávání v malém. A cílem je vytvořit systém funkčnější, než jaký může nabídnout kdejaký online bazar nebo skupina. Ať se to podaří! 

MedicRise – pro zdravé zdravotnictví 
Představte si následující scénář: „ poskytovatelé zdravotní péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému“. Utopie? A co když ne? Co kdyby někdo znalý zdravotnického prostředí s lékařským vzděláním založil vzdělávací organizaci, která doktorům a zdravotnickému personálu pomůže dozvdělat se v měkkých dovednostech a být lepší tam, kde je to nejvíc třeba? MedicRise už takové služby a kurzy nabízí

Numi – chatbot pro duševní zdraví
Může chatbot pomoci mladým lidem mezi 18-26 lety s psychikou? Může! Podle posledních studií je právě tato skupina zásadně zasažena aktuálními událostmi a v souvislosti s tím také zhoršujícím se duševním zdravím. No a jak dokazují úspěšně zavedené zahraniční aplikace, i chatbot může být cesta. Chatbot Numi totiž nesoudí, nenutí vás nic obhajovat, fakticky vysvětlí, co je třeba, a udělá službu i těm, kteří mají zatím zábrany využít osobní terapii nebo nechtějí s ostatními komunikovat citlivá témata. Za zkoušku to stojí, ne?

Podpora duševního zdraví žen – speciál pro dámy
Nová platforma chce v dlouhodobém výhledu nabídnou široké spektrum služeb a aktivit. Proč cílí pouze na ženy? Autorky projektu se opírají o návrh usnesení Evropského parlamentu: „V oblasti duševního zdraví se podle WHO celoživotní míra výskytu jakýchkoli psychických poruch zvyšuje a týká se téměř poloviny populace. Zdravotní potřeby žen nejsou plně a důsledně integrovány do zdravotní politiky v EU ani v jednotlivých členských státech. Nedůsledným a nejednotným přístupem k právům žen a genderovým otázkám ve zdravotnictví se musíme neprodleně zabývat…”  Tým tří žen chce proto nabídnout mnohé právě pro ženské skupiny: informační a destigmatizační texty, zkušenosti a příběhy žen s psychickými potížemi, internetovou a psychologickou poradnu, otevřená i uzavřená diskuzní fóra na konkrétní témata a přehledné návody i tipy. Držte jim palce! 

Urbiq – strategické dokumenty v použitelné podobě
„Veřejné instituce publikují množství strategií a koncepcí usilujících o udržitelný rozvoj, často se ale jedná o velmi obsáhlé statické dokumenty strukturované pouze pomocí formátování. Tyto dokumenty jsou tudíž nepřehledné a velmi špatně se aktualizují, čtou a sdílí. Vyžadují velké úsilí a soustředěnou pozornost, nemají šanci zaujmout širší veřejnost,“ vysvětlil Urbiq ve své přihlášce. A jejich plán je jasný: omezit plýtvání cennými znalostmi, které jsou ve strategických a koncepčních dokumentech obsažené. Srozumitelně je prezentovat veřejnosti jako  důvěryhodné informace, které lze uvést v praxi. Zkrátka i v tomto ohledu dohnat možnosti 21. století. Využít naplno možnosti digitalizace a jednotných šablon a převést dokumenty do interaktivní prezentační aplikace pro lidi. Myslíte, že je to reálné? 

Našli jste si svou nový oblíbený startup? Mají podle vás tyto sociální inovace smysl? Asi se nedá vyřešit všechno hned a možná se ne všem podaří vybudovat vysněný funkční byznys, ale makají o stošest. Sledujte více na stránkách programu a aktuality na sociálních sítích.

Banner od autora Bena Whitea jsme si zapůjčili ze serveru Unsplash.com. 

Zpět na všechny příběhy