Představujeme CreateUp: Podporu podnikání v kulturních a kreativních odvětvích

Kulturní a tvůrčí odvětví hrají důležitou roli v neustálé transformaci naší společnosti. Od chvíle, kdy Evropu na jaře 2020 zasáhla pandemie COVID-19, patří ale právě kulturní a tvůrčí odvětví mezi ta nejvíce negativně zasažená. CreateUp to chce změnit.

Lze podpořit význam podnikání v umělecké oblasti? Doplnit tematické vzdělávání tak, aby posílilo individuální tvořivost, dovednosti a talenty? Projekt CreateUp, který aktuálně běží v mezinárodním partnerství s Italy, Francouzi, Slovinci, Turky a Dány, se o to pokusí. Týká se široké škály činností a aktivit: reklamy, architektury, výtvarného umění, starožitností, řemesla, módy, filmu, designu, scénických umění, hudby, televize i rozhlasu, videoher i vydavatelství. A cílem projektu je zlepšit podmínky pro zapojení do kreativního průmyslu a umocnit jejich význam, zisky, ekonomickou udržitelnost a pozitivní dopad. Konkrétně se tak má stát skrze kvalitnější, lépe designované vzdělávání dospělých, které mj. využije kumulované know-how a best practices pod hlavičkou Erasmus+.

Program v praxi

Jak se bude záměr realizovat v praxi, vysvětluje Ondřej Durkáč za českou stranu: “Vycházíme z jednoduché premisy. Každé vzdělávání má svá slabá místa, každý školitel či lektor umí jen něco a málokterý tvůrce exceluje ve všech aktivitách spjatých s úspěšným kreativním podnikáním. Chceme odkrýt, co potřebují zástupci pedagogického a lektorského aparátu a co koncoví uživatelé, tedy ti, kteří se vzdělávají. Po úvodním mapování pak poskytneme všem aktérům přístup k systematičtějšímu vzdělávání, které pokryje i ta slabá místa, jejichž následkem může být například špatná uplatnitelnost na trhu, nízká zaměstnanost v oboru nebo krátká životnost projektů,” shrnuje celý koncept.

V praxi chce tedy CreateUp zajistit, aby se například čerpaly aktuální dotace – tedy aby si tvůrci uměli o finance požádat – aby věděli, jak vstoupit na trh a nastavit byznys model, nebo aby si přinejmenším uměli říct, co z nezvládnutých dovedností jim brání v úspěšném vykonávání činnosti. Pokud budou pokulhávat třeba v oblasti marketingu, měli by to umět vykomunikovat lektorovi, který jim posléze nabídne přístup k cenným informacím z projektové databáze. Nestačí vám tento popis? Bude to tím, že řešení ještě nemá přesné parametry – kompetencí, které budeme učit, doporučovat, konzultovat atd. může být mnoho a jsme teprve na začátku. Hlavní otázka zní, zda se chcete podílet na tvorbě této nové platformy s námi.

Zapojte se

Chcete přispět svým názorem? Zajímá vás účast v programu? Jste školící pracovník, ať už v soukromé nebo veřejné vzdělávací sféře, nebo naopak žák, student či angažovaný samostatný subjekt? Od ledna 2023 je možné se ke CreateUp přihlásit a být součástí pilotního provozu a nemáme žádná věková ani oborová omezení. Dejte nám o sobě vědět prostřednictvím těchto formulářů: link pro vzdělávající, link pro studenty a tvůrce.

Zpět na všechny příběhy