Dvě vítězky Impact First mění ráz svého okolí. Obě v sepětí s přírodou a ku prospěchu regionální společnosti

Kateřina ze Spolku Kapradí vysázela s pomocí 80 dobrovolníků sad. Natalie vede lesní školku a klub a plánuje Přírodní školu. A spolu s Českou spořitelnou podporujeme silnější hybatele a prospěšné projekty napříč republikou i v malých regionech. 

Kateřina Rybářová Vavrečková usiluje o pozitivní změnu na pomezí města, pole a lesa. Dostala možnost obhospodařovat 2 hektary soukromé půdy. Pod hlavičkou spolku Kapradí iniciovala vznik veřejně přístupné plochy, kam teď chodí odpočívat, učit se nebo hospodařit rodiny s dětmi a pravidelně také další desítky dobrovolníků. V sadu najdete přes 90 druhů stromů a okolo 1300 keřů a díky Spolku Kapradí se blízko Opavy daří pečovat o životní prostředí i utužování a vzdělávání místní komun

“Přestože jsme Kapradí založili jako dobrovolnickou iniciativu, každoročně se nám daří navyšovat příjmy. Abychom podpořili udržitelnost projektu skrze další zisk, rozjeli jsme teď také pilotní provoz Kytek z Kapradí,” dodává Rybářová Vavrečková a vysvětluje, že se s týmem pustili do ohleduplného pěstování květin, z kterých vážou originální a sezónní kytice.

I Natalie Baránková s týmem Lesního klubu a školky Malejov díky akceleraci udělala hned několik zásadních rozhodnutí a velký pokrok. “Akcelerace mi pomohla odložit některé nápady a začít se soustředit na založení Přírodní školy, která na školku naváže. Povedlo se sehnat ideální prostory a projekt už je na papíře. V jádru našich aktivit zároveň nadále stojí pozitivní dopad na komunitu. Staráme se o komunitní zahradu, pořádáme sousedské aktivity, např. blešáky a ornitologické procházky nebo také sousedské úklidy, a chceme v tom pokračovat,” říká Natalie, ředitelka spolku a maminka 3 dětí.

“Lokální hybatelé plní v regionálním systému nenahraditelnou roli. Vylepšují své okolí a jeho podmínky odspoda, se znalostí lokálních potřeb a možností. Snažíme se je v aktivitách podpořit a ukázat jim, jak lze vybudovat udržitelné, společensky prospěšné podnikání. Zjednodušeně řečeno, mohou konat dobro a zároveň si jím vydělávat, aby nemuseli bohulibé aktivity dotovat svými prostředky bez náhrady. Impact First proto uvádí edici Silnější hybatelé, ve které mohou jedinci neskutečně zrychlit svůj profesní i osobní růst,” vysvětlila za organizační tým Andrea Studihradová z České Spořitelny.

Stejnou zkušenost popisuje i Martin Kopáček zakladatel Spirit of Street. “Pracoval jsem v denním centru pro lidi bez domova. Jednou si k nám pro polévku přišla devatenáctiletá dívka, která právě zahajovala svůj život na ulici. Ocitla se ve spirále bez prostředků, vyrůstala v dětském domově. Později jsem založil cyklo dílnu pro výrobu designových kol a elektrokol a právě mladistvým ze znevýhodněného prostředí tady chci dát šanci na první práci, zkušenosti, nový kolektiv. Spirit of street tedy bude sociální podnik. Jsem na začátku, ale program Impact First mi dal spousta podnětů a dostal jsem množství klíčových rad,“ uvedl Martin působící v Ostravě.


Další příležitost získat nové know-how, nové kontakty a podporu v hodnotě 150 000 Kč je otevřena do 6. března. Zájemci také mohou využít nezávazné a bezplatné konzultace svého záměru a projektu s koordinačním týmem Impact Hubu. 

Zpět na všechny příběhy